Het EFRO-project

Uitbreiding van de bestaande bedrijfslocatie
uitbreiding van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten

Door de dynamische groei van het bedrijf integreert STM Waterjet GmbH momenteel onderzoek en ontwikkeling in de productiehal. Het project in kwestie voorziet in een uitbreiding waarbij de O&O-afdeling de verdere ontwikkeling van de producten onder optimale omstandigheden kan doorzetten. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een belangrijk instrument van de Europese Unie voor het bevorderen van economische groei en regionale ontwikkeling. Het EFRO ondersteunt projecten in regio’s om hun concurrentievermogen te versterken en banen te creëren.

In Oostenrijk speelt het EFRO een cruciale rol bij de uitvoering van innovatieve projecten op het gebied van onderzoek, innovatie, milieubescherming, infrastructuur en onderwijs. Het draagt bij aan de modernisering van bedrijven, de bevordering van start-ups en de ontwikkeling van duurzame technologieën. Het EFRO-programma in Oostenrijk heeft tot doel de regionale verschillen te verkleinen en de levenskwaliteit in alle regio’s te verbeteren. Het is gebaseerd op partnerschappen tussen publieke en private actoren om de best mogelijke resultaten te bereiken.

Bezoek de EFRO-website voor meer informatie over lopende projecten, financieringsmogelijkheden en hoe het EFRO de regionale ontwikkeling in Oostenrijk stimuleert. Ga voor meer informatie over digibord/EFRE naar www.efre.gv.at.