Verklaring over de informatieplicht (gegevensbeschermingsverklaring)

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Contacteer ons

Als u via het formulier op de website of per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens gedurende zes maanden door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Gegevensopslag

Wij wijzen erop dat ter vereenvoudiging van het winkelproces en voor de verdere afwikkeling van het contract de IP-gegevens van de eigenaar van de verbinding door de exploitant van de webwinkel in het kader van cookies worden opgeslagen, evenals de naam en het adres van de koper.
Daarnaast worden ook de volgende gegevens door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de overeenkomst: telefoonnummer en e-mailadres. De door u verstrekte gegevens zijn nodig voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract met u niet afsluiten. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, met uitzondering van de doorgifte aan het door ons ingeschakelde transportbedrijf/verzendbedrijf voor de levering van de goederen en aan onze belastingadviseur voor de nakoming van onze fiscale verplichtingen.
Na beëindiging van het winkelproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Bij het sluiten van een overeenkomst worden alle gegevens uit de contractuele relatie bewaard tot het verstrijken van de fiscale bewaartermijn (7 jaar). De gegevens naam, adres, gekochte goederen en datum van aankoop worden bewaard tot het verstrijken van de productaansprakelijkheid (10 jaar). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG alsmede artikel 6 lid 1 lit a en/of lit b van de DSGVO.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze doen geen kwaad.
Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.
Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en dat u dit alleen in individuele gevallen toestaat.
Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Webanalyse

Onze zorg met betrekking tot de GDPR is de verbetering van ons aanbod en onze aanwezigheid op het web. Omdat wij de privacy van onze gebruikers belangrijk vinden, worden de gebruikersgegevens gepseudonimiseerd.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG en artikel 6 lid 1 lit a en/of f van de DSGVO.
Gebruikersgegevens worden gedurende 26 maanden bewaard – in het geval van cookies gedurende 90 dagen.

Onze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wij hebben met de aanbieder een overeenkomst gesloten voor de in opdracht gegeven gegevensverwerking. De relatie met de aanbieder van webanalyses is gebaseerd op het EU-VS-privacyschild.
Cookies worden gebruikt om een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort en dus gepseudonimiseerd. Dit betekent dat slechts een ruwe lokalisatie mogelijk is.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.
U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: Browser Add On om Google Analytics te deactiveren.
U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Google Analytics alleen op deze website voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Leadinfo: Wij maken gebruik van de leadgeneratiedienst van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. Dit herkent bezoeken van bedrijven aan onze website aan de hand van IP-adressen en toont ons daarover openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Daarnaast plaatst Leadinfo twee first-party cookies om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren en verwerkt het domeinen uit formulierinzendingen (bijv. “leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en de diensten te verbeteren. Ga voor meer informatie naar www.leadinfo.com. Op deze pagina: www.leadinfo.com/en/opt-out heeft u een opt-out mogelijkheid. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo verzameld.

Uw rechten

U hebt in het algemeen recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming anderszins zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dat de gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons bereiken op de volgende contactgegevens:

StM waterjet GmbH
Industrieterrein Gasthof Süd 178
A-5531 Eben in Pongau

T: +43 (0) 64 58 / 200 14 – 0
F: +43 (0) 64 58 / 200 14 – 805
E: info@stm-waterjet.com